Σχετικά με το βιβλίο

Ἡγουμένη Μαρία

Μάθετε από που μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο
ISBN: 978-618-82341-0-9
Αριθμός σελίδων 198
15×22 εκ.
Τιμή 12 Ευρώ

…Ἡ νεαρή Λυδία, με τις ὡραίες ἐφέσεις καί τα χαρίσματά της, ἀπό νωρίς διδάχτηκε ἀπό τόν Θεό τήν ἀξία τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς, τῆς φιλανθρωπίας, τῆς εγκράτειας που γεννᾷ όλες τις αρετές καί τῆς εὐχῆς που φωτίζει τόν νοῦ καί του δίνει τά ἀναγκαία φτερά νᾷ πετάξει πρός τήν ἀγάπη του Θεοῦ. Ἀφοῦ γεννήθηκε ἐκ Πνεύματος, με τήν έμπνευση Του, ἐγκατέλειψε τήν φρίκη του κομμουνιστικοῦ σοβιετικοῦ κράτους, καί ξεκίνησε, μιᾷ πορεία μοναδική, ταξιδεύοντας σαν «ἀλητάκι» του Χριστοῦ, διανύοντας μεγάλες ἀποστάσεις με μοναδικό ἐφόδιο τῆς τήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη στην ἀγαθή Του πρόνοια…

 

 

 

Περιεχόμενα

 • Περιεχόμενα
 • Προλογικό σημείωμα

Μέρος Πρώτο

 • Ἡ ζωή στην πατρίδα
 • Στο πατρικό σπίτι
 • Προετοιμασία για τήν ἀσκητική ζωή

Μέρος Δεύτερο

 • Αὐτοβιογραφία
 • Τα χρόνια τῆς ξενιτείας
 • Ἀτμοπλοϊκῶς στην Θεσσαλονίκη
 • Ἀθήνα
 • Ρώμη-Φλωρεντία
 • Πεζή για τό Παρίσι
 • Πρός τόν Άγιο Νικόλαο
 • Μπάρ
 • Μαυροβούνιο
 • Μοναστήρι Χόποβο
 • Ρουμανία
 • Βεσσαροβία- Μοναστήρι Ζάμπκα
 • Έναρξη του Μοναχισμοῦ
 • Σερβία

Μέρος Τρίτο

 •  Ὁ Μητροπολίτης Γαβριήλ διηγείται

Μέρος Τέταρτο

 • Ἀπό τα ἀπομνημονεύματα του Σεβασμιωτάτου μητροπολίτῃ Λοβτσάνσκ Γαβριήλ
 • Ἡ γνωριμία μου με τήν Μητερούλα Μαρία
 • Ἡ Μητερούλα στην καθημερινή τῆς ζωή
 • Ἡ καταγωγή καί μόρφωση τῆς Μητερούλας, καί ἡ ὑπομονή τῆς στις θλίψεις
 • Ἡ ἀγάπη τῆς για τό Θεό
 • Ἡ προσευχή καί οἱ ιερές ακολουθίες
 • Περί ἀναγνώσεως του Εὐαγγελίου καί τῶν έργνω τῶν ἁγίων Πατέρων
 • Περί ἐξαγορεύσεως τῶν λογισμῶν
 • Περί επιτιμίου
 • Περί τῆς σχέσης με τῇ φύσῃ καί τά ζώα
 • Νουθεσίες περί πνευματικῆς ζωῆς καί περί του πολέμου τῶν παθών
 • Ἡ Γερόντισσα τῆς Μητερούλας, μοναχή Διοδώρα
 • Περί του Ἐπισκόπου Θεοφάνη
 • Ἡ ζωή τῆς Μητερούλας στῇ Σερβία καί στῇ Βουλγαρία
 • Περί τῶν διακονημάτων στην Μονή
 • Ἡ ζωή τῆς Μητερούλας κατά τῇ διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
 • Περί τῆς ἀλλαγῆς του ἡμερολογίου στην Βουλγαρική Εκκλησία
 • Σχετικά με τήν Ῥωσική Ἐκκλησία του Ἐξωτερικοῦ
 • Περί τῆς προετοιμασίας για τόν θάνατο καί τήν μετάβαση στην ἄλλη ζωή
 • Ἡ τελευταία εὐλογία τῆς Μητερούλας
 • Τό διορατικό χάρισμα τῆς Μητερούλας καί ἡ δία τῶν προσευχῶν τῆς βοήθεια
 • Ἡ μετέπειτα ζωή του Ἐπισκόπου Γαβριήλ
 • Περί τῆς ἁγιοκατάταξης τῆς Μητερούλας

Ἀντί ἐπιλόγου

Advertisements